Аграрлық бөлім

Мамандықтар атауы (біліктілігі)Оқу мерзіміСтуденттер саны
 Негізгі орта білім негізінде  (9 сынып)Жалпы орта білім негізінде  (11 сынып)Негізгі орта білім негізінде  (9 сынып)Жалпы орта білім негізінде  (11 сынып)
07161600 «Ауыл шаруашылығын механикаландыру» (3W07161603 – ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторист-машинисі)2 жыл 10 ай1 жыл 10 ай23 
07310200 «Геодезия және картография» (4S07310202 — техник-аэрофотогеодезист)3 жыл 10 ай2 жыл 10 ай817
08110100 «Агрономия» (4S08110103 – агроном)3 жыл 10 ай2 жыл 10 ай44 
08110700 «Балық шаруашылығы» (4S08110703 балық өсіруші)3 жыл 10 ай2 жыл 10 ай22 
07310300 «Жерге орналастыру» (4S07310302 техник-жерге орналастырушы)3 жыл 10 ай2 жыл 10 ай383
08410100 «Ветеринария» (4S08410105 ветеринарлық фельдшер)3 жыл 10 ай2 жыл 10 ай11690