Оқу жұмыс жоспары

2018-2019 оқу жұмыс жоспары

2019-2020 оқу жұмыс жоспары

2020-2021 оқу жұмыс жоспары

2021-2022 оқу жұмыс жоспары

2022-2023 оқу бағдарламасы

НАО «Талап» оқу бағдарламасы

OБ Soprano Group

ОБ №553 бұйрық, 31.10.2017

ОБ №72 бұйрық

ОБ №553 бұйрық, 2021

ОБ 384 бұйрық, 1300000 – Автоматика және басқару

ОБ 384 бұйрық, 0713000 – Геодезия және картография

Емтихандар кестесі

Мамандықтар мен біліктіліктер бойынша бейнесабақтарды таңдауға арналған шарттар

Өзін өзі бағалау материалдары

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалауға арналған өлшемшарттар