Электрлі-механикалық бөлім

Мамандықтар атауы (біліктілігі)Оқу мерзіміСтуденттер саны
 Негізгі орта білім негізінде  (9 сынып)Жалпы орта білім негізінде  (11 сынып)Негізгі орта білім негізінде  (9 сынып)Жалпы орта білім негізінде  (11 сынып)
07130100 «Электр жабдықтары» (3W07130101 электромонтер)2 жыл 10 ай1 жыл 10 ай38 
07130700 «Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» (4S07130704 техник-электромеханик)3 жыл 10 ай2 жыл 10 ай9531
07150900 «Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды пайдалану мен монтаждау» (4S07150902 техник-механик)3 жыл 10 ай2 жыл 10 ай372