Атырау аграрлы-техникалық колледжі институциональдық және мамандандырылған акктедиттеуден өтті.